banner 01

Friesland

Default Image
27 september, 2017

Helpt u mee?

in nieuws by Beheerder Friesland
50PLUS doet mee aan de gemeenteraadsverkiezngen in Leeuwarden op 22 november! Er is inmiddels een kandidatenlijst vastgesteld, en we leggen de laatste hand aan het verkiezingsprogramma. Om deelname mogelijk te maken zijn nog wel enkele noodzakelijke procedures. Bij een daarvan kunnen we uw hulp goed gebruiken. Om mee te mogen doen moet 50PLUS minimaal 30 (dertig) zogenaamde ondersteuningsverklaringen inleveren. Dat is een verklaring waarin stemgerechtigden uit de (nieuwe) gemeente Leeuwarden aangeven dat ze er geen bezwaar tegen hebben dat 50 PLUS meedoet aan de verkiezingen. Zoudt u ons daarbij willen helpen? Het werkt als volgt: de ondersteuningsverklaring moet in het bijzijn van een ambtenaar van de gemeente in het stadskantoor bij de Oldenhove worden ondertekend, u laat een identiteitsbewijs zien en vervolgens krijgt de verklaring een stempel van geldigheid. De verklaring moet vervolgens voor eind volgende week weer in ons bezit zijn. Nu kunnen we ons voorstellen dat dit lastig te organiseren is, daarom willen we u graag zoveel mogelijk ontlasten. Als u per mail of telefoon aangeeft dat u de verklaring wel wilt ondertekenen, kunnen wij op een tijdstip dat het u schikt voor vervoer naar het stadskantoor zorgen, en weer terug naar huis natuurlijk. Maar ook als u een printer heeft, en onze hulp niet nodig heeft, komen wij de ondertekende verklaring graag bij u thuis ophalen. U kunt de verklaring ook opsturen naar onderstaand adres. Wij vergoeden natuurlijk de portokosten. Freek van Leeuwen Emmakade 96 8933AW Leeuwarden tel 06 33141655 U kunt ook bellen met onze voorzitter Harry Lamberts: 06 53441879 Lees meer
11 september, 2017

Kandidaten 50PLUS gemeenteraadsverkiezingen Leeuwarden

in nieuws by Beheerder Friesland
De kandidaten stellen zich aan u voor: Lees meer
Default Image
11 september, 2017

50PLUS doet mee aan Gemeenteraadsverkiezingen Leeuwarden

in nieuws by Beheerder Friesland
Toen het besluit eenmaal was gevallen dat 50PLUS mee ging doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Leeuwarden op 22 november zijn we hard aan het werk gegaan met de benodigde voorbereidingen. Onze eerste prioriteit was natuurlijk het vinden van geschikte kandidaten voor de kieslijst, en het instellen van een selectie- en adviescommissie die het bestuur kon adviseren over de samenstelling van een lijst waarmee 50PLUS succesvol mee kan doen aan de verkiezingen. De commissie, bestaande uit gerespecteerde leden van 50PLUS uit Friesland en Groningen heeft alle kandidaten uitgebreid gesproken, en vervolgens een onderbouwd advies uitgebracht aan het bestuur. In een geanimeerde bespreking tenslotte heeft het bestuur afgelopen week het advies overgenomen en zijn ook de kandidaten akkoord gegaan met hun plaats op de lijst. Wij willen de leden van 50PLUS uit Leeuwarden graag in de gelegenheid stellen om met de kandidaten kennis te maken, en ideeën en suggesties te delen over de komende verkiezingscampagne. Wij nodigen u daarom van harte uit om op donderdag 14 september naar het wijkcentrum de Froskenburch te komen, Salomonszegel 99 in Leeuwarden. We beginnen om 20.00 uur, inloop 19.30. Lees meer


zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen Belgiƫ