banner 01

Friesland

 

Welkom op onze website..

Onze partij wil bevorderen midden in onze samenleving te staan en zorgzaamheid te betrachtten jegens ouderen, zodat zij -naar vermogen- in volwaardigheid en zelfstandigheid kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Als 50 plus willen wij de belangen van ouderen  behartigen in de ruimste zin van het woord, zowel individueel als collectief, waarbij we ook de jongere generatie een stem willen geven. Dit is een hele opgave maar het geeft wel aan waar wij mee bezig zijn. In Friesland werken vele vrijwilligers samen om het belang van 50 plus te benadrukken. Ook gemeentelijk en provinciaal  hebben

wij als partij de noodzakelijke contacten, die we graag verstevigen en uitbreiden. 

Al met al dus: onze partij is onafhankelijk, is actief in de eigen regio en geeft op verschillende manieren

de oudere en de jongere generatie een eigen gezicht.                                                                                                                             Onze politieke standpunten vindt u op deze website.

 

Wilt u lid worden, dat kan, we kunnen uw steun goed gebruiken.

En niet vergeten, uw opmerkingen, uw kritiek, laat het ons horen via de mail.

Veel lees plezier bij deze website van 50 plus. Hopelijk tot ziens.

 

Agenda Leden-vergadering 50PLUS Fryslân  

Datum : Zaterdag 3 november 2018

Tijd   : 10.00 uur tot 12.00 uur

Plaats   :   :  Hotel Campanile Leeuwarden                                                           Wergeasterdijk 1  9084 AS GOUTUM / LEEUWARDEN Nederland.  Phone: 058 2880605

 

1   Opening door de voorzitter

2   Voorstel ronde  en eventuele aanpassingen agenda.

3   Gang van zaken rondom verkiezingen Provinciale Staten en het Waterschap. De inspraak gelegenheid, de amendementen en stemmingen.  Instellen stemburo.

 

Kandidaten: Provinciale staten:  De verkiezing van de lijsttrekker, met als kandidaten de heer J. Waterlander en de heer Theun Wiersma. De verkiezing zal (volgens het Huishoudelijk regelement schriftelijk plaatsvinden).

Op nummer twee is geplaatst de heer Gerard Timmerman: nummer drie; mevr. Pietsje  Spijkstra, op nummer vier: de heer Cor Wijnstra: op nummer vijf: de heer Albert Huizeling: op nummer 6: de heer Rob Goedhart: nummer 7: de heer Dick de Vries: nummer 8: mw. Irene van Breemen-Sneider: nummer negen: de heer Sjoerd van Aalsum.

 

Voor het Waterschap de volgende lijst: Op nummer een de heer Jan Dogterom: op nummer twee de heer Piet de Vries: op nummer drie: mevr.. Pietsje Spijkstra: op nummer vier: de heer Jan Waterlander: op nummer vijf: mw. Irene van Breemen Sneider.

 

4   De uitslag, en de vaststelling van de definitieve lijsten, die worden aangeleverd bij het hoofdbestuur in Den Haag.

5   De programma`s voor de Provincie, en het Waterschap. ( geplaatst op de website )

6   De campagne; het hoe en wat, en wie en wat. De aansturing.

7   Opmerkingen van onze leden.

8   Afsluiting door de voorzitter

 

Onder voorbehoudt van wijzigingen