banner 01

Friesland

 

2017 10 23 iconen gemeenteraadsverkiezingen leeuwarden

Ouderen hebben alle reden om toekomst met zorg tegemoet te zien.

 

Op 22 november doet de politieke partij 50PLUS voor het eerst mee aan de verkiezingen voor de gemeenteraad in Leeuwarden. Volgens lijsttrekker Martin van Mourik is dat hard nodig en wil zijn ouderenpartij zich in de gemeenteraad van Leeuwarden onder andere sterk maken voor  meer werk voor 50-plussers, betere zorg en een betere woon- en leefomgeving. Maar er is meer en hij spreekt daarom liever over een totaalprogramma voor alle ouderen in Leeuwarden.

Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen heeft 50PLUS nadrukkelijk een totaalprogramma. Kort en overzichtelijk.

Lijsttrekker Martin van Mourik: “Wij leggen in ons verkiezingsprogramma de nadruk op de50-plusser,omdat die de afgelopejaren het meest hebben ingeleverd. Klik HIER voor het verkiezingsprogramma.

Ouderen hebben alle reden om hun toekomsmet zorg tegemoet  tezien. Concreet betekent dit dat wij in Leeuwarden aandacht zullen blijven vragen voor de positie van ouderen bij de uitvoering van de WMO, waar door de beperkte budgets van de wijkteams ouderen het kind van de rekening dreigen te worden.” 

En zo zijn er meer concrete punten: “We willen ons bijvoorbeeld sterk maken voor een ouderencoach in de wijken, die ouderen helpt met WMO aanvragen en financiële problemen. Ook pleiten we  voor een experiment met een consultatiebureau voor ouderen. De transitie naar de participatiesamenleving kan op dit moment niet zonder extra investering in de vaak kwetsbare netwerken van ouderen, en de positie van mantelzorgers en vrijwilligerswerk, zonder wiens inzet de participatie samenleving eveneens is gedoemd te mislukken.”

Daarnaast gaat volgens het toekomstige gemeenteraadslid de aandacht onverminderd uit naar de penibele positie van 50plussers op de arbeidsmarkt. “Wij willen dat de gemeente hierin het voortouw neemt, van een stimuleringspakket gebruik maakt om oudere werknemers aan het werk te krijgen en ze serieus neemt bij sollicitaties bij de gemeente.

Wij benaderen politieke en maatschappelijke vragen altijd vanuit actuele demografische ontwikkelingen. En dus ook vanuit het perspectief van de toekomstige50-plussers.  We willen bijvoorbeeld dat bij subsidieaanvragen aangegeven wordt hoe de subsidieontvanger rekening houdt met demografische ontwikkelingen. “

Van Mourik is van mening dat niet alleen ouderen, maar alle burgers van Leeuwarden het gevoel moeten hebben dat ze worden gezien en gehoord. “Daarom zal er over alle ontwikkelingen en onderwerpen op proactieve wijze overleg moeten worden gevoerd met  organisaties, wijken en buurten, doelgroepen en mensen. Over de resultaten ervan o.a. in besluiten en te nemen maatregelen vindt een concrete terugkoppeling naar betrokkenen plaats, inclusief de overwegingen die hiertoe hebben geleid.”

 

Voor meer informatie:  Martin van Mourik, lijsttrekker, tel. 058-2887189;  H. Lamberts, Communicatie/PR  50PLUS  Leeuwarden , tel 06-53441879/ 058-2663456


zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen Belgiƫ