banner 01

Friesland

 

Geachte partijgenoten

Hierbij nodigt het afdelingsbestuur van 50PLUS Friesland uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op:

Zaterdag 3 november 2018
Aanvang: 10.00 uur, einde 12.00 uur. De locatie:

HOTEL CAMPANILE LEEUWARDEN
Wergeasterdijk 1 9084 AS GOUTUM / LEEUWARDEN Nederland.
PHONE: 058 2880605

Agenda Leden-vergadering 50PLUS Fryslân  

Datum : Zaterdag 3 november 2018

Tijd   : 10.00 uur tot 12.00 uur

 

1   Opening door de voorzitter

2   Voorstel ronde  en eventuele aanpassingen agenda.

3   Gang van zaken rondom verkiezingen Provinciale Staten en het Waterschap.                                                                                               De inspraak gelegenheid, de amendementen en stemmingen. Instellen stemburo.

 

Kandidaten: Provinciale staten:  De verkiezing van de lijsttrekker, met als kandidaten de heer J. Waterlander en de heer Theun Wiersma. De verkiezing zal (volgens het Huishoudelijk regelement schriftelijk plaatsvinden).

Op nummer twee is geplaatst de heer Gerard Timmerman: nummer drie; mevr. Pietsje  Spijkstra, op nummer vier: de heer Cor Wijnstra: op nummer vijf: de heer Albert Huizeling: op nummer 6: de heer Rob Goedhart: nummer 7: de heer Dick de Vries: nummer 8: mw. Irene van Breemen-Sneider: nummer negen: de heer Sjoerd van Aalsum.

 

Voor het Waterschap de volgende lijst: Op nummer een de heer Jan Dogterom: op nummer twee de heer Piet de Vries: op nummer drie: mevr.. Pietsje Spijkstra: op nummer vier: de heer Jan Waterlander: op nummer vijf: mw. Irene van Breemen Sneider.

 

4   De uitslag, en de vaststelling van de definitieve lijsten, die worden aangeleverd bij het hoofdbestuur in Den Haag.

5   De programma`s voor de Provincie, en het Waterschap. ( geplaatst op de website )

6   De campagne; het hoe en wat, en wie en wat. De aansturing.

7   Opmerkingen van onze leden.

8   Afsluiting door de voorzitter

 

Agenda onder voorbehoudt van wijzigingen