banner 01

Friesland

 

IMG 0992 

 

 

 

 

 

 

Martin van Mourik (met de microfoon), lijsttrekker van 50PLUS voor de gemeenteraadsverkiezingen in Leeuwarden op 22 november heeft afgelopen woensdagavond in Theater de Bres in Leeuwarden deelgenomen aan het Fietsersdebat.

Het debat was georganiseerd door de Fietsersbond Fryslan, de provinciale afdeling van de de landelijke Fietsersbond. Op een na hadden alle politiek partijen gevolg gegeven aan de uitnodiging om hun lijsttrekker of een andere kandidaat af te vaardigen naar het debat.

In de eerste ronde kregen de kleine partijen een minuut de tijd om hun zienswijze op het fietsbeleid voor de komende jaren te presenteren. Het standpunt van 50PLUS door Martin van Mourik verwoord willen we u niet onthouden.

50PLUS komt op  voor 50plussers en ouderen. Ze hebben de laatste jaren op veel gebieden ingeleverd en zijn in de maatschappij een achtergestelde groep geworden. 50PLUS heeft geen apart fietsbeleid maar heeft wel veel oudere fietsers in haar doelgroep. Fietsers die niet meer zo rap ter been zijn, wat minder flexibel, en soms  moeite hebben met hun evenwicht.

Voor deze fietsers wil 50plus meer veiligheid en meer aangepaste voorzieningen in het verkeer en op stoep, fietspad en weg.  Denk aan goede veilige oversteekplaatsen, geen bomen en lantaarnpalen midden op de stoep, meer bescherming op de wegen voor fietsers. Een ongeluk of valpartij heeft voor de oudere fietser vaak meer gevolgen. Dus de Fietsersbond heeft aan 50PLUS een stevige partner in de gemeenteraad.