banner 01

Friesland

 Harry-Lamberts-360

Vrijwilligers verdienen maatschappelijke waardering maar het werk mag niet leiden tot verdringing van de arbeidsmarkt.

Veel instellingen maken gebruik van vrijwilligers. Het vorige kabinet Rutte-Samson heeft het begrip participatiesamenleving geïntroduceerd. Burgers moeten elkaar helpen bij het oplossen van problemen en de overheid moet zich vooral terugtrekken. Het einde van de verzorgingsstaat!

In Leeuwarden kennen we de Vrijwilligersbank een onderdeel van de Stichting Wellzo. Opdracht van de gemeente Leeuwarden is dat burgers die een bijstandsuitkering krijgen geactiveerd moeten worden om vrijwilligerswerk te gaan doen. Een prima actie want zo betrek je burgers met een bijstandsuitkering weer bij de maatschappij: Participatie!

Uit cijfers van het CBS blijkt dat van 70% van de 65 jarigen  actief is in het vrijwilligerswerk.

Vrijwilligerswerk kan leiden tot  verdringing van betaalde banen in de arbeidsmarkt. Taxiververvoer, gastheren/vrouwen in b.v. MCL, participatie coachen bij de Stichting  Wellzo. Enkele voorbeelden waarbij je je inderdaad kunt afvragen of hier verdringing plaatsvindt van de arbeidsmarkt.

De gemeente Leeuwarden moet scherp toezien op het inzetten van vrijwilligers bij instellingen en bedrijven. Er moet een toetsing plaatsvinden of er geen sprake is van verdringen van de arbeidsmarkt.

Een graadmeter moet in ieder geval zijn dat instelling moeten voldoen aan de ANBI status om vrijwilligers te mogen inzetten.

Vrijwilligers moeten verzekerd zijn tegen ongelukken op de arbeidsvloer en mogen ook een onkostenvergoeding ontvangen tot 1500 euro per jaar.

In de gemeente Leeuwarden moet de Dag van de Vrijwilligers …..uitbundig worden gevierd. 50PLUS pleit voor een standbeeld in de gemeente Leeuwarden van De Vrijwilliger! Zonder de dagelijkse  inzet van vrijwilligers zou de samenleving niet zo soepel lopen als nu het geval is. Hulde!

Harry Lamberts

Kandidaat GR Verkiezingen Leeuwarden 50PLUS