banner 01

Friesland

50PLUS doet mee aan de gemeenteraadsverkiezngen in Leeuwarden op 22 november! Er is inmiddels een kandidatenlijst vastgesteld,  en we leggen de laatste hand aan het verkiezingsprogramma. Om deelname mogelijk te maken zijn nog wel enkele noodzakelijke procedures. Bij een daarvan kunnen we uw hulp goed gebruiken.

Om mee te mogen doen moet 50PLUS minimaal 30 (dertig) zogenaamde ondersteuningsverklaringen inleveren. Dat is een verklaring waarin stemgerechtigden uit de (nieuwe) gemeente Leeuwarden aangeven dat ze er geen bezwaar tegen hebben dat 50 PLUS meedoet aan de verkiezingen. Zoudt u ons daarbij willen helpen?

Het werkt als volgt: de ondersteuningsverklaring moet in het bijzijn van een ambtenaar van de gemeente in het stadskantoor bij de Oldenhove worden ondertekend, u laat een identiteitsbewijs zien en vervolgens krijgt de verklaring een stempel van geldigheid.

De verklaring moet vervolgens voor eind volgende week weer in ons bezit zijn.

Nu kunnen we ons voorstellen dat dit lastig te organiseren is, daarom willen we u graag zoveel mogelijk ontlasten. Als u per mail of telefoon aangeeft dat u de verklaring wel wilt ondertekenen, kunnen wij op een tijdstip dat het u schikt voor vervoer naar het stadskantoor zorgen, en weer terug naar huis natuurlijk.

Maar ook als u een printer heeft, en onze hulp niet nodig heeft, komen wij de ondertekende verklaring graag bij u thuis ophalen. U kunt de verklaring ook opsturen naar onderstaand adres. Wij vergoeden natuurlijk de portokosten.

Freek van Leeuwen

Emmakade 96

8933AW Leeuwarden

tel 06 33141655

U kunt ook bellen met onze voorzitter Harry Lamberts: 06 53441879