banner 01

Friesland

De kandidaten stellen zich aan u voor:

1. Martin van Mourik, 65 jaar

"Ouderen het nieuwe kind van de rekening"

Iedereen boven de 50 voelt het. Langer doorwerken of langer werkeloos, later AOW en thuis blijven wonen tot je erbij neervalt, ga zo maar door. Dat moeten we met zijn allen veranderen. Ook op gemeentelijk nivo.  Daar kan flink wat aangedaan worden. Niet alleen luisteren naar ouderen, maar ook omzetten in daden waar ze wat aan hebben. Daar wil ik hard aan werken. Maar samen en niet alleen.  Dat zijn de andere partijen in de gemeenteraad, 50 plus, sociale wijkteams, de ouderen zelf, maar ook de toekomstige ouderen. 

 

2. Irene van Breemen-Schneider, 58 jaar

Ik wil me sterk maken voor wat andere parijen voor Ouderen laten liggen, me inzetten voor de zorg en leefbaarheid in wijken en dorpen, en om de toenemende armoede- en schuldenproblematiek bij ouderen te verlichten. Gemeentepolitiek moet mensen verbinden en de kiezers  serieus nemen. Belofte maakt schuld! 

3. Piet de Vries, 73 jaar

Ik ben sterk maatschappelijke betrokken, en wil graag mede vorm geven aan de leefbaarheid in de gemeente Leeuwarden waar ik geboren ben en opgegroeid. Door mijn contacten met alle lagen van de bevolking gaat mijn aandacht in het bijzonder uit naar verzorging, veiligheid, sociale zaken en onderwijs. 

4. Harry Lamberts, 65 jaar

Na het bestuurlijke werk als voorzitter van 50PLUS Friesland wil ik nu de stap zetten naar het politieke werk. Ik wil mij als inwonende van de gemeente Leeuwarden  concreet gaan inzetten voor de participatie van ouderen in deze gemeente. De gemeenteraad moet ouderen meer betrekken bij het politieke besluitvormingsproces. De kennis en de kunde van ouderen wordt onvoldoende benut. Als hoofd van de Voedselbank in Leeuwarden ervaar ik dagelijks hoe moeilijk het voor een groot aantal mensen is om de touwtjes bij elkaar te houden. Een aantal ouderen leeft onder de armoedegrens en daar moet een einde aan komen. 

5. Freek van Leeuwen, 66 jaar

Ik wil graag een bijdrage leveren aan een gemeentebestuur waarin ouderen weer een stem hebben! Ze moeten mee kunnen praten en beslissen over hun achtergestelde positie op de arbeidsmarkt en over de zorg, waar de recente veranderingen voorbij lijken te gaan aan de kwetsbaarheid van ouderen.