banner 01

Friesland

Toen het besluit eenmaal was gevallen dat 50PLUS mee ging doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Leeuwarden op 22 november zijn we hard aan het werk gegaan met de benodigde voorbereidingen. Onze eerste prioriteit was natuurlijk het vinden van geschikte kandidaten voor de kieslijst, en het instellen van een selectie- en adviescommissie die het bestuur kon adviseren over de samenstelling van een lijst waarmee 50PLUS succesvol mee kan doen aan de verkiezingen.

De commissie, bestaande uit gerespecteerde leden van 50PLUS uit Friesland en Groningen heeft alle kandidaten uitgebreid gesproken, en vervolgens een onderbouwd advies uitgebracht aan het bestuur. In een geanimeerde bespreking tenslotte heeft het bestuur afgelopen week het advies overgenomen en zijn ook de kandidaten akkoord gegaan met hun plaats op de lijst. Wij willen de leden van 50PLUS uit Leeuwarden graag in de gelegenheid stellen om met de kandidaten kennis te maken, en ideeën en suggesties te delen over de komende verkiezingscampagne.

Wij nodigen u daarom van harte uit om op donderdag 14 september naar het wijkcentrum de Froskenburch te komen, Salomonszegel 99 in Leeuwarden. We beginnen om 20.00 uur, inloop 19.30.